Ενδοδοντία

 
Η Ενδοδοντία ή ενδοδοντολογία είναι ο τομέας της Οδοντιατρικής, ο οποίος ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των βλαβών του πολφού (κοινώς απονευρώσεις), καθώς και των πολφικής αιτιολογίας βλαβών των περιοδοντικών και περιακρορριζικών ιστών. Στόχος της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η διατήρηση του δοντιού στο στόμα και η αποφυγή της εξαγωγής, η οποία είναι η μοναδική λύση όταν μολυνθεί ή νεκρωθεί το νεύρο του δοντιού σας.

Η ενδοδοντική θεραπεία (root-canal therapy) ή αλλιώς απονεύρωση αποτελεί τη θεραπευτική λύση σε οξύ οδοντικό πόνο όταν έχει αποκλειστεί κάθε άλλη συντηρητικότερη θεραπευτική προσέγγιση και εφόσον δεν κρίνεται αναγκαία η εξαγωγή του δοντιού.

Κατά την ενδοδοντική θεραπεία:

α) αφαιρείται ο πολφός του δοντιού, δηλαδή ο ιστός που βρίσκεται μέσα στο δόντι και του παρέχει ζωτικότητα και αισθητικότητα,

β) γίνεται απολύμανση και αποστείρωση του ριζικού σωλήνα ή των ριζικών σωλήνων, που αποτελούν τη συνέχεια του μυλικού θαλάμου και περιέχουν τα νεύρα και τα αγγεία του δοντιού και

γ) ακολουθεί η ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα. Το εμφρακτικό υλικό θα πρέπει να φτάνει μέχρι το ακρορρίζιο – το τμήμα δηλαδή του δοντιού από το οποίο εισέρχονται σε αυτό τα αγγεία και τα νεύρα


Μια επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προυποθέσεις όπως:

  • Ερμητική έμφραξη σε όλο το μήκος και εύρος του ριζικού σωλήνα.
  • Απουσία πόνου ή γενικότερης ευαισθησίας μετά το πέρας της θεραπείας (μικρή ευαισθησία 1-2 μέρες κρίνεται φυσιολογικό.


Στο ιατρείο μας διενεργούνται απλές αλλά και πιο περίπλοκες ενδοδοντικές θεραπείες, όπως είναι η επανάληψη αποτυχημένων ενδοδοντικών θεραπειών ή η αφαίρεση ενδορριζικών αξόνων κλπ σε μονόριζα ή πολύριζα δόντια από οδοντίατρο με εξειδικευμένες σπουδές σε αυτόν τον κλάδο της οδοντιατρικής.

Μέλημά μας είναι η άμεση αντιμετώπιση του οδοντικού πόνου. Όλες οι θεραπείες διενεργούνται υπό τοπική αναισθησία και χρήση ελαστικού απομονωτήρα, ώστε να αποφευχθεί η επιμόλυνση του ριζικού σωλήνα και η κατάποση επικίνδυνων για τον οργανισμό ουσιών. Η θεραπεία ολοκληρώνεται το πολύ σε 2 - 3 συνεδρίες κατά περίπτωση.