Περιστατικά

 

Νάρθηκας άπνοιας ύπνου

 
 

Αποκατάσταση φραγμού με συνδυασμό ακίνητης και κινητής προσθετικής

 
 

Ακίνητη προσθετική αποκατάσταση ολικού φραγμού σε δόντια και εμφυτεύματα

 
 

Αποκατάσταση φραγμού με επιεμφυτευματικές κινητές προσθετικές

 
 

Μεταλλοκεραμική – ολοκεραμική στεφάνη ( θήκη) / επένθετο

 
 

Λεύκανση δοντιών

 
 

Αισθητική Προσώπου